TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Kako se prodaju prirodna bogatstva

  • Objavljeno u BiH
Rudnik "Kreka" ubjedljivo najveći dužnik FOTO: ELEKTROPRIVREDA.BA Rudnik "Kreka" ubjedljivo najveći dužnik FOTO: ELEKTROPRIVREDA.BA

Tuzlanski kanton bilježi porast prihoda od koncesija koji su u prošloj godini iznosili 5,6 miliona maraka, a od toga je naplaćeno 3,6 miliona.

 

 J. BOJIĆ
FAKTOR.BA
 

Početkom ove godine prihodi su povećani za više od milion maraka, zahvaljujući protokolima koji su potpisani sa dva rudnika koji su najveći dužnici.

- Prihod od koncesija u devet kantona Federacije BiH u prošloj godini iznosio je 5.162.000 KM, dok je Tuzlanski kanton sam imao 5.616.487 KM. To govori o ozbiljnosti naših ministarstava, a prostora za povećanje još ima - rekla je Ešefa Kantić, predsjednica Komisije za koncesije TK.

Šta se najviše traži

Prema Izvještaju o radu Komisije za koncesije TK, najviše koncesija, čak 20, odnosi se na korištenje vode. Zatim slijedi eksploatacija krečnjaka sa devet koncesija te eksploatacija kvarcnog pijeska sa tri. Četiri koncesije odnose se na manje hidroenergetske objekte, a samo tri za korištenje uglja (dvije za mrki, jedna za lignit).

Ova vrsta prhoda posebno je značajna za općine, kojima ide 80 posto novca koji se naplati po ovom osnovu, dok ostatak od 20 posto ide kantonu.

Ešefa Kantić procjenjuje da će TK ove godine imati prihod od koncesija oko šest miliona KM, a od toga se može očekivati da između 4,5 i pet miliona bude i naplaćeno.

Inače, zaključno sa 2016. godinom dug po osnovu 52 ugovora o koncesijama u TK iznosio je ukupno 12.795.670 maraka. Od tog iznosa čak 11.680.728 je duk Rudnika "Kreka", a 410.325 maraka je dug Rudnika mrkog uglja "Đurđevik". Dakle, dva rudnika dugovali su skoro 12,1 milion, a ostalih 50 kocesionara nešto malo više od 700 hiljada maraka.

- Rudnik "Kreka" je za prvih pet mjeseci uplatio 800 hiljada, a to se nije desilo od 2013. Rudnik "Đurđevik" uplatio je u istom periodu više od 200 hiljada KM godine. Dakle "Kreka" će sada plaćati dvostruke iznose na godišnjem nivou, da bi u dogledno vrijeme isplatili dugove koji prelaze 11 miliona maraka - kaže ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi TK Srđan MIćanović.

Plaćanje dugova

Ministar je pojasnio i odakle najave o novim dugovima za koncesije, jer se očekuje da najmanje milion bude nenaplećen i u 2017. godini.

- Protokol treba da se prati kada je u pitanju "Kreka", koja ima da plati više od milion maraka na godišnjem nivou tekućih obaveza. Neminovnost je da kako se bude iplaćivao novac po osnovu duga, da taj iznos nenaplećenih koncesija svake godine bude sve manji - kaže Mićanović.

Na dva rudnika koja su počela plaćati svoje dugove, otpada 98 posto dugova po osnovu koncesija. Na ostalih 50 koncesionara dva posto.

Tuzlanski kanton, upoređujući podatke sa ostatkom FBiH, ima veliki potencijal kada je u pitanju korištenje prirodnih bogatstava. Ipak, veliki apsurd i dalje ostaje to što su najveći dužnici državna preduzeća, odnosno činjenica da država najviše duguje sama sebi.

Marketing

 

  cinestarskola liderstvafotbhmbhmagazin