TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Početak gradnje brze ceste “Lašva – Nević Polje” u 2018. godini

  • Objavljeno u Kantoni
Početak gradnje brze ceste “Lašva – Nević Polje” u 2018. godini

Federalni ministar prometa i komunikacija, Denis Lasić najavio je u januaru ove godine kako će se tokom 2018. godine, između ostalog, započeti sa brojnim radovima na izgradnji dionica brzih cesta u FBiH.

DALIO SIJAH

Od brzih cesta planira se izgradnja dionice Lašva – Nević polje (Lot 1) 24 km, izgradnja prve faze dionice Prača – Goražde (13 km), prve faze Mostar – Široki Brijeg (granica s Republikom Hrvatskom) 3 km, Sarajevske obilaznice Lot 3B (1,5 km) i dionica Tuzla – Žepče (5,5 km).”

Denis Lasić, 07.01.2018.

Nakon najava, Vlada FBiH započela je sa aktivnostima krajem marta. Prvo je data saglasnost na ovogodišnji plan Autocesta FBiH kojim su obuhvaćene aktivnosti i na izgradnji brzih cesta: Sarajevska zaobilazniva (LOT 3B), autocesta Tuzla – Žepče, brze ceste Lašva – Nević Polje i Prača – Goražde (tunel Hranjen) i sjeverna zaobilaznica Mostara.

Potom je na posljednjoj sjednici, održanoj 12. aprila, Vlada FBiH zaključila da na temelju suficita budžeta FBiH iz 2017. godine, a koji je iznosio 112,2 milijona KM, sačini Rebalans za 2018. godinu i da višak sredstava od 107 milijuna KM bude usmjeren u izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje, što su bili i zahtjevi oba doma Parlamenta FBiH.

Kako je saopšteno iz Vlade FBiH nakon sjednice, “riječ je o sredstvima iz ruskog klirinškog duga koja 2017. godine nisu mogla biti realizirana zbog kratkih rokova u kojima parlamentarni domovi nisu stigli dati suglasnost na predloženi program realizacije ovih sredstava.”

S obzirom da je Vlada FBiH započela aktivnosti na gradnji najavljenih brzih cesta, u prvom redu ceste Lašva – Nević Polje, Istinomjer će obećanje Denisa Lasića sa početka godine ocijeniti ocjenom radi se na tome, te u svakom slučaju pratiti dinamiku realizacije ostalih najavljenih projekata za koje je data saglasnost.

(Istinomjer.ba)

senoworks