Logo
Printaj ovu stranu

PREDSTAVLJANJE INICIJATIVE GRAĐANKE ZA USTAVNE PROMJENE U CAZINU

PREDSTAVLJANJE INICIJATIVE  GRAĐANKE ZA USTAVNE PROMJENE U CAZINU

Članica Inicijative Građanke za ustavne promjene , Organizacija Glas žene iz Bihaća održala je danas uličnu akciju u Općini Cazin, na Trgu Zlatnih Ljiljana  sa početkom u 11 h, na kojoj je građankama i građanima prezentirana Incijativa , te Platforme ženskih priorteta za ustavne promjena sa amndmanima na Ustav BiH.

 

Cilj održavanja ulične akcija jeste upoznavanje građanki i građana s djelovanjima Inicijative kao i ukazivanje na nužnost otvaranja procesa ustavnih reformi. Na ovaj način nastojimo aktualizirati pitanje ustavnih reformi i ukazati na kontinuirano diskriminaciju žena u Ustavu BiH kao najvišem pravnom aktu.

Građanke i građani Bihaća danas se su upoznali sa prioritetima Incijative „Građanke za ustavne promjene „

 

1. Upotreba rodno-odgovornog jezika u Ustavu BiH;

2. Uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti;

3. Proširenje postojećeg Kataloga prava odredbama vezanim za jedinstvenu zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu;

4. Veća sudska i pravna zaštita ljudskih prava i sloboda;

5. Princip direktne demokratije primijenjen na proces ustavne reforme.

 

Građanke i građani  imali su priliku svojim potpisom podržati Inicijativu „Građanke za ustavne promjene „ i na taj način postati podržavateljice i podržavatelji inicijative Građanke za ustavne promjene .

 

Press služba

Glas žene Bihać

Copyright © 2015. BH Magazin Developed by Senoworks Ent. All Rights Reserved.