TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

PROMOCIJA UN REZOLUCIJE 1325 – ŽENE, MIR I SIGURNOST U BIHAĆU

  • Objavljeno u Kantoni
PROMOCIJA UN REZOLUCIJE 1325 – ŽENE, MIR I SIGURNOST U BIHAĆU

Organizacija „Glas žene“ Bihać danas je održala akciju na Gradskom trgu u Bihać u okviru Globalne nedjelje protiv oružanog nasilja sa ciljem upoznavanja građanki i građana Bihaća sa UN Rezolucijom 1325 – Žene,mir i sigurnost .

 

Tom prilikom građanima su dijeljeni promotivni materijal o Rezoluciji sa ciljem da se upoznaju sa značajem i sadržajem Rezolucije 1325. UN Rezolucija 1325 ima veoma značajan doprinos u promociji principa zaštite i poštivanja ljudskih prava žena i ženske djece  i zaštite principa ravnopravnosti spolova. Rezolucija, pored toga, ima za cilj da se postigne međunarodni mir i sigurnost. Izvršna direktorica Organizacije „Glas žene“ Bihać, Enisa Raković napominje da je „Naročit značaj Rezolucije 1325 je u tome što poziva na povećanje učešća žena u procesima donošenja odluka, sprečavanju konflikata, post-konfliktnim procesima, mirovnim pregovorima i mirovnim operacijama.

Aktivistkinje Organizacije „Glas žene  „ Bihać tokom današnje akcije razgovarale su građanima i građankama  koji većinom nisu znali za postojanje ove Rezolucije kao i za njen značaj u pogledu zaštite ženski ljudskih prava i zagovaranja za veće učeće žena u mirovnim misijama i općenito u izgradnji mira. Zahvaljujemo se građanima Bihaća na odzivu i aktivnom učešću u današnjoj akciji a posebno pokrovitelju današnjeg događaja BH Telecomu .

 

Press služba

Glas žene

senoworks