TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Studijska posjeta Crnoj Gori

  • Objavljeno u Kantoni
Studijska posjeta Crnoj Gori

Članice Organizacije „Glas žene „ iz Bihaća boravile su od 1.11. do 4.11. 2017.g u  studijskoj posjeti vladinim institucijama i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori.

Cilj studijske posjete jeste osnažiti i ojačati kapacitete Organizacije „Glas žene „ Bihać  posebno vještine u radu sa žrtvama nasilja, zastupanje žrtva kod institucija i druge važne značajke u borbe protiv nasilja nad ženama. Studijska posjeta organizirana je uz suradnju sa SOS Telefonom za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica koje su bile domaćini posjete u Crnoj Gori.

 

Tokom studijske posjete Tim Organizacije „Glas žene „ Bihać imao je priliku dodatne edukacije kroz radionicu o procesu podrške ženama žrtvama nasilja kroz SOS Telefon Podgorica i o postojećim servisima na institucioinalnom nivou te  o crnogorskom  zakonodavnom okviru.

 

Posebno važno tokom boravka u Crnoj Gori jeste posjete vladinima institucija sa kojima su održani radni sastnaci sa ciljem upoznavanja sa radom tih institucija u borbi protiv nasilja nad ženama. Tim Glasa žene Bihać posjetio je :  JU Centar za socijalni rad Podgorica,  Centar bezbednosti Podgorica – odjeljenje za porodično nasilje, Sud za prekršaje Podgorica.

 

Tokom razgovara sa predstavnicima institucija dobili smo značajane informacije o zaštiti žrtva nasilja u porodici , ono što je važno  istaknuti a što još uvijek ne funkcionira u BiH ,pa ni u USK   jeste da gore navedne institucije u svom radu polaze od stanovišta „da vjeruju žrtvi nasilja„ ,zatim svaka se prijava procesiura pred Sudom za prekršaja bez obzira na postojanje  ili ne svjedoka  nasilja i svaki službenik postupa sa visokim  stepenom lične odgovornosti u svom radu, što sve ukupno osigurava efektivnu borbu protiv nasilja nad ženama i djecom u Crnoj Gori.  

 

Također smo dobile informacije kako od vladinih institucija  tako i od SOS Telefona Podgorica da se u praksi  iziricanje prekršajne mjere – udaljenje iz stana ili doma prema nasilniku pokazalo kao efikasno sredstvo u borbi protiv nasilja nad ženama, što Organizacija Glas žene kontinurao ističe u svojoj borbi protiv nasilja nad ženama u USK –a  i tražimo  od institucija primjenu ovkavih mjera.

 

Posebno valja naglasiti da Sud za prekršaje u Podgorici u prekršajnom postupku  u praksi izriče i sankciju za prekršaj  i zaštitnu mjeru prema nasilniku.  Samo u prvih devet mjesec ove godine Sud za prekršaje Podgorica izrekao je 104 zaštitne mjere prema nasilnicima.

 

Može se zaključiti da smo  još uvijek daleko od dobre  prakse institucije u borbi protiv nasilja nad ženam. Ova  studijska posjeta od koristi je za daljnji rad  Organizacije Glas žene  u borbi protiv nasilja nad ženama u USK-a.

 

Zahvaljujemo se našim partnerima u Crnoj Gori SOS Telefonu kao i Centru za socijalni rad Podgorica, Centru bezbednosti Podgorica te Sud za prekršaje Podgorica.

senoworks