TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

USK-a najgori kada su u pitanju prava porodilja

  • Objavljeno u Kantoni
USK-a najgori kada su u pitanju prava porodilja

Organizacija Glas žene Bihać 22.09.2017.g. održala je sastanak sa ženama iz lokalne zajednice i predstavnicima  zakonodavne i izvršne vlasti USK , predstavnicima OCD-a i medijma.  Sastanak sa ženama iz lokalne zajednice organizira Udruženje Žene ženama Sarajevo u suradnji sa Organizacijom „Glas žene „ Bihać u okviru programa održivosti organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini , sektor Prava žena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID ) .

Na sastanku smo razgovarala u dosadađnjim aktivnostima  I ostavarenim rezultatima u okviru  kampanje (NE) DISKRIMINACIJA PORODILJA, sa osvrtom na USK –a . Nadalje svim prisutnima mr.sci. Neira Raković  prezentirala je prednacrt  Zakona o zaštiti porodica sa djecom FBIH I ponuđenim zakonskim rješenjima.

I ako uredno pozvani  predstavnici Skupštine USK –a  I Vlade USK , kao Ministar  zdravstva  i socijalne politike USK-a  nisu se odazvali na sastanak niti su svoj izostanak opravadali.

USK –a je I dalje najgori kanton kada su porodilje u pitanju jer oko 2 godine nezaposlene porodilje nisu dobile svoje prava na jednokratnu novčanu pomoć .

Nakon predstavljanja  prednacrta Zakona o podršci porodicama sa djecom  prisutne žene, majke, I aktivistikinje iz nevladinih organizacija imale su brojene komentare  I mišljenja u vezi sa zakonskim rješenjem.

Na kraju su doneseni  zaključci :  

  • da predložena materijalna davanja iz Zakona o podršci porodica sa djecom  u smislu dječijeg dodatka I novčane pomoći porodiljama  koje su nezaposlene nisu  adekvatna podrška  porodicama

  • dječiji dodatak treba da ima  svako dijete  bez obziroma na prihode porodice jer je to dječije pravo .

  • svaka nezaposlena  porodilja treba da ima pravo na novćana primanja  bez obzira na visinu prihoda članova porodice.

  • Visina predloženog dječijeg dodatka I novčane pomoć  je suviše mala I trebala bi iznositi  najmanje 50 % prosječne mjesečne plaće u Federaciji za prethodnu godinu

Press služba Glas žene Bihać

Marketing

 

  cinestarskola liderstvafotbhmbhmagazin