TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Osniva se poseban odjel za borbu protiv korupcije, u strategiji dane jasne smjernice

  • Objavljeno u BiH
Osniva se poseban odjel za borbu protiv korupcije, u strategiji dane jasne smjernice

Na više od 130 stranica izričito su navedeni svi propusti i problemi s kojima se Vlada Federacije BiH godinama, unatoč danim obećanjima Europskoj komisiji, suočava u borbi protiv korupcije, piše Večernji list BiH.

ZDENKO JURILJ

VEČERNJI.BA

Zbog toga su donijeli novi akcijski plan Federacije BiH za provedbu strategije u borbi protiv korupcije 2016. do 2019. godine. Neusvajanje zakona Ovaj put ako se budu držali napisanog, jasno je precizirano koje institucije i koje probleme godinama ne rješavaju ili ih jednostavno ignoriraju.

Kao jedan od velikih problema koji je evidentirala Agencija za borbu protiv korupcije FBiH, istaknuto je neusvajanje Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Federaciji BiH, što izravno utječe na realizaciju aktivnosti koje su uvjetovane usvajanjem ovog zakona, a tiču se donošenja podzakonskih akata na razini federalnih institucija vlasti o sukobu interesa. Kako piše u izvješću, druga bitna stavka odnosi se na načinjavanje središnjeg registra grantova i poticaja na razini Federacije BiH.

Valja istaknuti kako je problem nekontroliranog i nezakonitog davanja novca iz grantova i poticaja više puta spomenut u izvješćima revizora. Naglašeno je kako nisu u FBiH zaštićeni prijavitelji korupcije, iako je to Zakonom određeno, ali samo na papiru, ne i u stvarnoj praksi.

Također nije realizirana aktivnost vezana uz potporu sustavu besplatne pravne pomoći za prijavitelje korupcije u FBiH, pogotovo jer realizacija izravno ovisi o donošenju Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije Vladi FBiH. Agencija za borbu protiv korupcije sugerirala je kako je evidentan zastoj u realizaciji aktivnosti oko operativne uspostave posebnog odjela federalnog Tužiteljstva za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH.

- Novčana sredstva su planirana, ali nije osiguran prostor za smještaj odjela. Kontinuirano se provode aktivnosti na osiguravanju smještaja istih. Materijalno i tehničko osposobljavanje odjela nije započeto jer izravno ovisi o osiguranju smještajnih kapaciteta - stoji u informaciji realizacije aktivnosti iz akcijskog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2016.- 2019. FBiH.

Osposobljavanje kadra Naglašen je i podatak da se jako malo ulaže na kadrovsku i materijalnu osposobljenost osoba i odjela koji će se boriti protiv svih oblika korupcije u institucijama vlasti, kao jedan od uvjeta za primanje BiH u članstvo EU-a. Zbog svega u zaključku stoji kako Vlada FBiH do 2019. traži i podržava da se predloži izmjena pravnog okvira kojim se ureduje sukob interesa u tijelima vlasti Federacije BiH, donošenja Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije, da se uspostavi poseban odjel Federalnog tužiteljstva FBiH za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i poseban odjel Vrhovnog suda FBiH.

Vlada FBiH traži i osiguranje financijskih, prostornih i materijalnih sredstava za rad jedne ili više osoba koje će asistirati u prikupljanju podataka, analizama i izradi izvješća o provedbi antikorupcijskih aktivnosti.

Pročitajte više na: https://www.vecernji.ba/vijesti/osniva-se-poseban-odjel-za-borbu-protiv-korupcije-u-strategiji-dane-jasne-smjernice-1225764 - www.vecernji.ba

senoworks