TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Reakcija na zabranu djelovanja i stavljanje pod nadzor aktivnosti nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava migranata u USK

  • Objavljeno u BiH
Reakcija na zabranu djelovanja i stavljanje pod nadzor aktivnosti nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava migranata u USK

Organizacije civilnog društva (Civil Rights Defenders i Asocijacija za demokratske inicijative) oštro osuđuju zaključke  sa proširenog sastanka Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK koga je 18. maja 2020. godine sazvao premijer USK Mustafa Ružnić, a kojem su bili prisutni i predstavnici IOM te UNHCR-a.

Članovi Operativne grupe su pod izlikom daljeg očuvanja sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije donijeli sedam zaključaka kojima se krše prava osoba u pokretu koje se nalaze na teritoriji BiH, ali i nevladinih organizacija  i pojedinaca koji su do sada pružale humanitarnu pomoć osobama u pokretu u USK. 

Zaključkom broj sedam koji glasi: „Zahtijeva se strogi nadzor aktivnosti svih organizacija, pojedinaca i NVO koje realiziraju programe usmjerene na podršku migrantskoj populaciji u partnerstvu sa UN agencijama i CK USK. Zabranjuju se aktivnosti u divljim kampovima svim neovlaštenim organizacijama i pojedincima, neodobrene od UN agencija i njihovih partnera ili Crvenog križa USK. Za provedbu se zadužuje MUP USK,“ narušeno je temeljno pravo slobode udruživanja i djelovanja organizacija civilnog društva kao jednog od stubova suvremene demokratije. 

Želimo upozoriti članove Operativne grupe da stavljanje pod strogi nadzor svih aktivnosti NVO predstavlja kršenja Zakona o udruženjima i fondacijama BiH i FBiH, te međunarodnih standarda (UN deklaracija o braniteljima ljudskih prava - UN Doc. A/RES/53/144, 8. mart 1999) te brojnih preporuka koji se odnose na rad NVO u zemljama članicama Vijeća Evrope.

Također, zabranom aktivnosti NVO koje nisu odobrene od UN agencija i CK USK vrši se direktna diskriminacija dijela organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini i one se stavljaju u nepovoljan položaj.

Podržavamo da se aktivnosti NVO koordiniraju osnivanjem tijela u USK  koje će na efikasan način raditi na utvrđivanju potreba i problema sa kojima se suočavaju osobe u pokretu, te usklađivanjem aktivnosti na terenu koje će doprinijeti poboljšanju uslova u kojima žive. 

Također, želimo naglasiti da svi prethodni zaključci krše prava osoba u pokretu jer nisu u skladu sa Ustavom BiH, međunarodnim standardima i zakonima u BiH.

Na primjer, zaključak br. 3 kojim se zahtijeva stroga kontrola unutrašnjeg saobraćaja i cirkulacije migrantske populacije sredstvima javnog prevoza u cilju prevencije širenja bolesti koja može ugroziti zdravlje većeg broja ljudi te iznajmljivanje privatnih smještaja predstavlja neosnovano i nesrazmjerno ograničavanje prava na slobodu kretanja, odnosno lišavanje slobode osobama u pokretu.

Stoga smatramo da se sporni zaključci moraju revidirati po hitnom postupku, te u tom procesu uskladiti sa međunarodno-pravnim obavezama na koje se BiH obavezala, a samim tim i Ustavom BiH.

 Preporuka CM/Rec(2007)14 koja se odnosi na pravni status NVO i Preporuka, CM/Rec(2018)11 koja se odnosi na na potrebu za zaštitom i promoviranjem pozitivnog okruženja za rad i razvoj civilnog društva u Evropi, . Fundamentalni principi na kojima se zasniva rad NVo u Evropi usvojeni od strane Vijeća Evrope 2001-2002

 

Ogromna većina NVO i Organizacije civilnog društva podržale su ovu rekaciju 

 

senoworks