TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Ako ljevica zajednički ne nastupi, njeno postojanje neće imati smisla

Istaknuto Foto Oslobodjenje.ba Foto Oslobodjenje.ba

U slučaju propasti nenacionalnih stranaka, one ostavljaju sudbinu ljudi koji ovdje žive u rukama nesposobnih, nekompetentnih, znatnim dijelom korumpiranih i nadasve opasnih nacionalista

 

Jednostavno, ove četiri stranke moraju privući i preostale snage i zajedno nastupiti. U protivnom, sve je propast i, lično mislim, tada niko od njih više ne bi imao moralnih osnova za bilo kakav kriticizam vlasti pa čak niti za opstanak u političkom životu, naglasio je u razgovoru za Vijesti.ba profesor međunarodnih odnosa i ljudskih prava na Regent’s University London dr. Neven Anđelić.

Krajem prošle godine objavljena je Jahorinska deklaracija čiji ste potpisnik i jedan od inicijatora. Deklaraciju su većinom potpisale stranke građanske ljevice. Prošle godine u ova doba, tek se pominjala mogućnost ujedinjenja ljevice. Sada već imamo jednu situaciju u kojoj se zajednički nastup ljevice već etablirao kao realna i čini se jedina mogućnost ozbiljnog političkog djelovanja. Do izbora 2018.godine ipak ima još godina i pol. Šta bi u narednom periodu trebali biti sljedeći koraci partija na ljevici i kakvo bi njihovo pozicioniranje trebalo da bude kako prema vlastima tako i prema gorućim društvenim pitanjima?
 
ANĐELIĆ
: Društveno je štetno razjedinjavanje političkih opcija koje su međusobno vrlo sličnih, često i istih, viđenja razvoja društva. Čitajući njihove programe, prateći javne nastupe, politike, vidljivo je da su osnovni razlozi usitanjavanja nenacionalističkih partija bili personalne prirode a ne ideološke. Lideri, ali i cjelokupno članstvo u, za sada, četiri partije moraju shvatiti da je takvo stanje neodrživo, kako za društvo (ili društva) u Bosni i Hercegovini, tako i za same partije jer silazna im je javna podrška i utjecaj. Da su nacionalisti na nekoj svojoj seansi zamišljali kakvu bi opoziciju željeli, mislim da je ne bi bitno drugačije kreirali. Stoga SDP, DF, GS i NS moraju zajednički nastupiti.

To je srž političkih snaga koje mogu održati Bosnu i Hercegovinu. Sve ostalo vodi ka bržem ili sporijem raspadu države. Da se razumijemo, svaka država je umjetna tvorevina, tako i Bosna i Hercegovina; preveliki patriotizam, kao i nedostatak istog, podriva osnovne postulate njenog funkcioniranja. To je upravo ono sto rade nacionalisti. Dolazi trenutak kada antinacionalisti moraju složno upozoriti na takvu mogućnost i zatražiti podrsku. Taj trenutak je trebao desiti se davno ali, spomenuo sam već, prvenstveno boljke unutar samih tih partija, personalna razmimoilaženja dovela su do potpunog razjedinjavanja ljevice i građanskih opcija.

Krećemo se ka dogovoru o zajednićkim stavovima i vrijednostima. Nikakva saradnja sa nacionalistima na bilo kojem nivou nije prihvatljiva. Možda po pojedinim pitanjima ove stranke mogu imati slične stavove s nekim od vladajućih nacionalista ali neprihvatljiva je bilo kakva saradnja jer su nacionalističke strukture organizovane na kleptokratskim principima koji dobrobit donose samo onima unutar tih struktura a osiromašuju, pljačkaju zapravo, cijelo društvo. Bosanskohercegovačko društvo više i ne postoji. Nacionalisti su kreirali tri društva što im omogućava dalji razvoj kleptokratskih sistema.
 

Od kakve je važnosti to da ljevica, ukoliko se želi nametnuti kao alternativa postojećim vlastima, ne samo da ima kvalitetan program i platformu na osnovu koje treba da djeluje nego i jednu političku agendu. Svjedoci smo toga da nacionalističke elite u javnom prostoru lakše nameću teme o kojima se polemizira, čime su automatski u boljoj poziciji jer se diskusija vodi, uslovno rečeno, na njihovom terenu. Može li ljevica nametnuti dnevni red?

ANĐELIĆ: Zajednički interes povezuje Dodika, Izetbegovića i Čovića. Lična dobit i zadovoljenje interesa njihovih klika. Taj sistem nije jedinstven samo za Bosnu i Hercegovinu. To je novi politički sistem koji najbolje oslikavaju Putin, Orban i Erdogan. Kombinacija socijalnog konzervatizma (nacionalistička retorika), sprege načela ekonomskog liberalizma (kreiranje domaćih tajkuna) i državnog interesa koji se ogleda u političkom odobravanju koji, potencijalni biznismeni mogu razviti svoje poslove do tajkunskog nivoa. Putin, Erdogan i Orban imaju države i poneka beneficija ide i prema državi i društvu te oni uživaju, uz pažljivu kontrolu medija, kulturnih i sudskih institucija, čini se legitimnu podršku svojih naroda. Čović, Dodik i Izetbegović nemaju svoje države ali vode principijelno iste politike za ostvarenje svojih ciljeva. Time uništavaju Bosnu i Hercegovinu. Te politike maskirali su u nacionalizam.

To je neophodno objasniti glasačima. Antinacionalistički front ima još godinu i pol da to ostvari. Ukoliko se to ne desi, ni po koju cijenu niko od njih ne smije ući u bilo kakvo partnerstvo s nacionalistima, makar i po cijenu čekanja jos četiri godine. Nacionalisti neće izdržati bez "građanske" podrške cijeli mandat i onda nastupa trenutak, moguće na narednim lokalnim izborima, za dramatičan preokret u Bosni i Hercegovini. Druga mogućnost je revolucionarnim putem smijeniti vlast, masovnim demonstracijama i radom civilnog društva. 
 

Reformska agenda otkrila je određene protivurječnosti. Reforme koje su vlasti trebale da provedu nisu sprovedene do kraja jer se vlast desne orijentacije boji da bi provođenjem reformi uznemirila socijalne kategorije koje čine njenu glasačku bazu- tu prije svega mislim na sindikate koji su pod direktnom kontrolom partijskih mašinerija, na socijalne kategorije kojih je dobar dio neosnovano uveden upravo s ciljem da budu partijska glasačka mašinerija. Dakle, postojeća vlast se ponaša "pseudosocijalistički". Ukoliko bi ljevica danas-sutra došla na vlast sačekao bi je isti problem samo što bi pred sobom imala glasače protivničkog tabora. Koliko je besmisleno od strane ljevice da sprječava postoječe vlasti u rezanju socijalnih prava svog glasačkog tijela kad ih na to primoravaju okolnosti.
 
ANĐELIĆ
: Osnovno pitanje koje nacionalisti nameću je o zaštiti nacionalnih interesa. To je neprihvatljiva diskusija jer su nacionalni interesi ostvarljivi jedino u dobrostojećim društvima. Dakle sami nacionalisti podrivaju sopstvene nacionalne interese. Tu treba završiti svaka diskusija s njima o nacionalnim interesima. Promjene koje bi država trebala provesti su teško ostvarive zbog nesposobnosti vlasti.

Oni jednostavno ne razumiju što bi trebali uraditi a kada ponešto i razumiju shvataju da svaka pozitivna reforma neminovno vodi ka njihovom gubitku vlasti. Odlično ste primijetili "pseudosocijalističko" ponašanje vlasti i pogrešno pozicioniranje opozicije. Potrebno je i da antinacionalisti i građani budu iskreni prema samima sebi i shvate da država ne može omogućiti sva davanja koja trenutno značajan postotak društva uživa. Borci, na sve tri strane, su zaštićena kategorija i etnopatriotizmi se koriste kao argumenti te zaštite. Bolna je ova istina ali jedino prestankom tih davanja je moguće spasiti državu koja jednostavno nema sredstva. Produžavanjem ove prakse zadržavamo se u periodu nacionalnih sukoba što održava nacionaliste na vlasti.
    
 Nakon svih političkih kriza koje je BiH preživjela u zadnjih pola godine, od referenduma do "abortirane" revizije presude, već sada je izvjesno da će sljedeću veliku političku krizu proizvesti polemika oko izmjene Izbornog zakona, oko čega su u FBIH po svemu sudeći saglasnost uspostavili HDZ i SDA, dok se stranke ljevice isključivo protive takvim rješenjima jer sama po sebi podrazumijevaju formiranje etničkih izbornih jedinica što je u suprotnosti ne samo sa ljevičarskim principima nego i građanskim principima na kojima počiva EU. Šta bi po BiH značilo uvođenje takvog izbornog modela?
 
ANĐELIĆ
: Najkompliciraniji izborni sistem u svijetu je onaj u Bosni i Hercegovini. Dakle, sigurno ga je potrebno promijeniti i pojednostaviti. Problem je što treba zadovoljiti principe konsocijalne države što je Bosna i Hercegovina postala u Daytonu 1995. Mislim da nije realno da konsocijalni sistem može sada biti ukinut ,ali nakon duže vladavine nenacionalista ostvariće se uvjeti za kvalitetno poboljšanje odnosa u državi i kreiranje boljeg političkog sistema. Izborni sistem je tako kreiran da favorizira nacionaliste pa je to okolnost koja postavlja navodno demokratske prepreke za promjene. Ako nacionalisti zaista krenu u promjenu izbornog sistema, to može biti šansa, da uz međunarodni pritisak, dođe do promjene sistema koji ne bi favorizirao nacionaliste. U protivnom novi izborni sistem po ukusima tripartitne vlasti Izetbegović-Čović-Dodik samo će biti još jedan veliki korak ka kraju Bosne i Hercegovine mirnim putem.
 

(Vijesti.ba/SB)

Marketing

 

  cinestarskola liderstvafotbhmbhmagazin