Jedno od važnijih pitanja bosanskohercegovačke političke scene, osobito nakon kraha koji je doživio SDP na općim izborima 2014. i bljedunjavih rezultata lokalnih izbora 2016. godine je pitanje o perspektivama ljevice u BiH. Svakom dobronamjernom građaninu ove zemlje jasno je da iole stabilniji spektar savremene političke zajednice danas podrazumijeva neku vrstu ravnoteže između 'desnog' i 'lijevog' bloka sa stabilnim centrom. S tim u vezi, a osobito nakon – barem načelnog – združivanja stranaka narodnjačkog tipa u BiH, artikuliralo se u posljednje vrijeme vrlo važno pitanje u vezi s ljevicom u BiH, ono o njezinom ujedinjenu, možda analogno onom narodnjačkom koje bi, pretpostavlja se, moglo dati osnova za postizanje kakve-takve ravnoteže u domaćoj političkoj sferi.