TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Pravo na dom – pravo na život

  • Objavljeno u Showbizz
Pravo na dom – pravo na život

Zovem se Jasna Diklić, rođena sam u Sarajevu, živim u ovom gradu u kontinuitetu i bila sam glumica Kamernog teatra 55 sve do odlaska u mirovinu.

Od 1952. godine stanujem u stanu od 59m2 koji je moj otac dobio kao i svi ostali nosioci stanarskog prava. 1984. godine postajem nosilac stanarskog prava poslije mojih roditelja. Znači bez prekida živim 65 godina u istom stanu.

Svi papiri koji su bili u skladu sa zakonom, a koje imam, naslovljeni su na Općinu Centar, a ne na ime vlasnika stana.

11.08.2006. godine podnosim zahtjev za otkup stana, i odbijena sam sa obrazloženjem da je stan u privatnom vlasništvu i da je izuzet iz nacionalizacije 1963. godine po tužbi vlasnice.

I tu počinje moja, a i golgota istih stradalnika, koja traje sve do danas. Sama krećem u potragu za informacijama i saznajem da su direktni nasljednici stana u kojem živim umrli (prvi nasljedni red) i da su nasljednici daleki rod umrle vlasnice stana, koji nikada nisu pitali za stan i nikada nisu živjeli u BiH, niti su bili državljani BiH.

Mi, obespravljeni, poniženi, kojima se oduzima PRAVO NA DOM, krećemo u borbu, misleći da je normalno i prirodno da nam se objasni zašto smo diskriminirani u svojim pravima.

Ovakvih privatnih stanova na kojima postoji stanarsko pravo u Federaciji ima 212 i smatrali smo da se oni mogu vrlo brzo riješiti – izolovano.

Individualno se angažujem u traženju odgovora. Obraćam se svim vladinim i nevladinim organizacijama, kao i visoko-pozicioniranim političarima. To traje 17 godina. I odgovori su da ne mogu ništa ili da ne znaju ništa! Šta je NAMJERA nedonošenja ovog zakona… pa namjera je da biološki nestanemo. Donijeli su po svojoj mjeri Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravou kojem je pod tačkom 47e i naš problem. Taj Prijedlog zakona su  izglasali na Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH na 26. sjednici 17.1.2013., a Dom naroda taj prijedlog koji je stavljen na dnevni red 20.10.2014. nije razmatrao, jer nije bilo kvoruma! Bili su izbori, otišli ljudi, šta oni imaju sa našim životnim problemom, jer su svoj davno riješili i to po nekoliko puta!

Vlada Federacije BiH je na drugoj Sjednici 9.4.2015. donijela zaključak kojim je iz parlamentarne procedure povukla ovaj Prijedlog zakona.

U januaru 2017. Vlada Federacije na čelu sa gosp. Novalićem ponovo stavlja na dnevni red ovaj Prijedlog zakona i „preleti“ preko njega vraćajući ga Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, koji je predlagač ovog mrtvog zakona.

Nemajući kud, jer shvatamo da vjerovatno za našeg života nećemo dobiti ravnopravan status kao i ostali nosioci stanarskog prava, prećutno pristajemo na ovaj Prijedloga zakona koji je najvećim dijelom za nas nepravedan (nosioci stanarskog prava na stanovima u privatnom vlasništvu treba da u roku od 10 godina od donošenja zakona dobiju zamjenske stanove) i tražimo da se izglasa. Ali ni to ne pomaže. Obraćam se gosp. Martiću, ministru Federalnog ministarstva prostornog uređenja, koji mi pismenim putem saopštava da je zakon stavljen u okvir RESTITUCIJE… Pa zašto ste onda, gospodo, Prijedlog zakona izglasali 2013. godine na Predstavničkom domu, a tada nije bilo riječi o restituciji. Tako su zaokružili svoju manipulaciju, riješili problem stalnog zapitkivanja i stavili naš problem u okvir rješavanja restitucije koje neće biti, bar ne za mog života.

Na kraju, donijeli su sramnu odluku na kantonalnom nivou da nosioci stanarskog prava moraju vlasnicima stanova plaćati NAJAM po kvadratu… znači uzeli su nam i stanarsko pravo.

Ostali kantoni u Federaciji nikada nisu donijeli ovakav zakon, jer on treba da se donosi na federalnom nivou.

Za informaciju, Republika Srpska i Distrikt Brčko su davno riješili ovaj problem!

Ova zemlja nema državu, jer da ima imala bi i pravo i pravdu!

Gdje su odgovorni predsjednici i članovi vodećih stranaka SDA, HDZ, SDP koji su legitimni kreatori naših ugroženih prava, gdje je njihov osjećaj za moralne i poštene stavove?

Mi ćemo se i dalje boriti za principe prava na slobodu, pa tako i za osnovno ljudsko pravo – pravo na DOM!

senoworks