TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Postkapitalizam – klik po klik

Prikaz knjiga: 1. Paul Mason, PostCapitalism: A Guide to Our Future / PostKapitalizam: vodič u našu budućnost, Allen Lane 2016; 2. Nick…

Demokratija kao navika

„Nakon decenija trijumfa“, nedavno je zaključio Ekonomist, „demokratija gubi bitke“. Ali, čini se da to nije slučaj na zapadu čije…
Priključi se za RSS feed

senoworks