TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

  • Objavljeno u Svijet
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Obilježavanjem ovog datuma se tako ne teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

Predstavnici vlasti u BiH na svim nivoima i UN agencija volontiraće sutra, na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u 13 organizacija osoba sa invaliditetom u Republici Srpskoj i Federaciji BIH, najavljeno je jučer na konferenciji za novinare koju su, u Banjaluci, organizovali Helsinški parlament građana Banjaluka i partnerske organizacije – Udruženje amputiraca RS UDAS i Savez MeNeRaLi.

Prema riječima Mladena Protića, koordinatora projekta „IN“ u Helsinškom parlamentu građana,  na poziv da učestvuju u akciji volontiranja u organzacijama osoba sa invaliditetom odazvali su se predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstva prosvjete i kulture RS, Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, Gradska uprava Banjaluke, Centar  za socijalni rad BL, Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH i predstavnici UN agencija u BiH.

48 predstavnika domaćih vlasti i UN agencija volontiraće sutra u 10 organizacija osoba sa invaliditetom u Banjaluci i u 3 organizacije u Sarajevu.

Dio njih sutra će volontirati i u dnevnom centru ONIX koje vodi Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banjaluka.

„Biće to prilika da donosioci odluka vide dio njihove svakodnevnice i da dobiju jasniju sliku o njihovim sposobnostima i vrijednostima koje se često ne vide“, istakla je Gospova Rađen Radić, sekretarka Saveza MeNeRaLI.

 

„Akcijom volontiranja želimo donosiocima odluka približiti izazove i probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u BiH i uticati na njihovo aktivnije uključivanje u stvaranje jednakih uslova i mogućnosti za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove“, istakao je Mladen Protić dodajući da je od ratifikovanja UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom prošlo pet godina, ali da se uslovi i kvalitet života osoba sa invaliditetom u BiH  nisu poboljšali.

„Analiza usklađenosti domaćih zakona i propisa na svim nivoima u BiH sa UN konvencijom o pravima osoba sa  invaliditetom je pokazala da je 97% zakona i propisa nije usklađeno sa UN konvencijom“, naglasio je Protić.

Željko Volaš, iz Udruženja amputiraca RS, je istakao da se osobe sa invaliditetom i dalje susreću sa brojnim izazovima, od nepristupačnosti javnih ustanova, neprilagođenog obrazovnog sistema do ogromnih predrasuda koje postoje prema ovoj populaciji. „No, najveći problem je u tome što se na pitanje invaliditeta gleda kao isključivo kao na pitanje socijalne zaštite i što o njemu razgovaramo samo jedan dan u godini“, rekao je Volaš.

3. decembar se, odlukom Generalne skupštine UN od 1992. godine, obilježava širom svijeta kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ove godine će 3. decembar biti obilježen pod sloganom “Inkluzija nas se tiče: osanživanje i pristup za ljude svih sposobnosti” sa akcentom na tri podteme: “gradovi inkluzivniji i pristupačniji za sve“, „ unapređenje statističkih i drugih podataka o osobama sa invaliditetom“ i „uključivanje osoba sa nevidljivim invaliditetom u društvo i razvoj“.

senoworks