TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Laganim korakom do uspjeha

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ nije tek obična škola – to je mala škola za velike ljude – škola…

Evlija Čelebija

Evlija Čelebi putopisac, ili kako je on sam sebe nazivao Evlija Muhamed Zilli sin Dervišev.
Priključi se za RSS feed

senoworks