TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

OŠ. Osman Nuri Hadžić iz Sarajeva i doktorica Aiša Smailbegović Hadžihalilović dobitnici Mirovne nagrade Mreže za izgradnju mira

  • Objavljeno u kultura
OŠ. Osman Nuri Hadžić iz Sarajeva i doktorica Aiša Smailbegović Hadžihalilović dobitnici  Mirovne nagrade Mreže za izgradnju mira

Mreža za izgradnju mira je odabrala ovogodišnje dobitnike/ce Mirovne nagrade, i to su Osnovna škola Osman Nuri Hadžić iz Sarajeva, te doktorica Aiša Smailbegović Hadžihalilović iz Zenice. Ove godine smo imali i specijalnu nagradu koju su dobili djeca iz Jajca, koja su radila na povezivanju i borbi protiv segregacije i nacionalizma.


Ukupno smo ove godine zaprimili preko 30 prijava u obje kategorije, i komisija je imala veliki i težak zadatak donijeti konačnu odluku, i posebno im se želimo zahvaliti na angažmanu.

 

Komisija je bila u sastavu:

- Azra Pita Parente, Fondacija Publika, predsjednica Upravnog odbora Mreže za izgradnju mira
- Emina Hasanagić, Krila nade, Radna grupa Mreže za izgradnju mira
- Jelena Kuzmanović, Opština Rudo, aktivistica
- Kristina Ćorić, OKC Abrašević
- Damir Šaćiragić, Riječi mira, Upravni odbor Mreže za izgradnju mira
- Dino Šiljak, BH Magazin

 Aiša Smailbegović-Hadžihalilović je pedijatrica nekadašnjeg Školskog dispanzera u Zenici.Dr. Aiša je nastavila da radi u Predškolskom, do ostvarenja penzije.Dr. Aiša Smailbegović- Hadžihalilović, specijalista za dječije bolesti, mr. pedagoških nauka, jedna od osnivača NVO za zaštitu mentalnog zdravlja LOTOS, dalje daje svoj doprinos našem društvu pomažući sa stručne strane djeci i odraslima kojima je pomoć potrebna za očuvanje mentalnog zdravlja.

 

 Pedijatrica i dječija psihologinja u Gradu Zenica, koja je pomagala mnogima tokom svoje ljekarske karijere, ali i dan danas, nekoliko godina nakon odlaska u penziju. Svoje ljekarsko umijeće usmjerila je u humanitarne aktivnosti, još početkom rata 1992-1995. godine kada je započela svoju misiju pomoći i podrške marginalizovanim grupama ranjenicima, djeci civilnim žrtvama rata, osobama sa intelektualnim i tjelesnim invaliditetom,..gradeći jedinstvo i toleranciju u vrijeme kada su to bile već odavno samo misaone imenice.

 

Često se pojam doktorica i doktor vežu za visoki status, položaj, nerijetko i nepristupačnost. Doktorica Aiša je sve suprotno od toga, ona je osoba koja neumorno pokušava u birokratiju unijeti emociju i srce, koja konstantno radi na povezivanju različitosti koje se odnose na vjeru, invaliditet, naciju,....Najjednostavnije rečeno „narodna žena“ koja svojim neposrednim, nekonvencionalnim i prije svega ljudskim pristupom ruši sve barijere, statusne, nacionalne, rasne, vjerske,..., a svojim primjerom motiviše i druge oko sebe tako da se lanac izgradnje mira, dostojanstva, jednakosti i tolerancije širi dalje.

 

Gotovo da ne možete sresti osobu ili ući u bilo koju prodavnicu, pekaru, taxi itd., a da ne naiđete na barem jednu osobu kojoj je doktorica Aiša pomogla da direktno ili indirektno ostvari neko od svojih osnovnih ljudskih prava za koje je osoba bila uskraćena, koju je motivisala da i sama započne misiju promocije ljudskih prava i tolerancije, da li tiho u svojoj okolini ili javno. Često se šalimo da su mene prema doktorici Aiši „donijele poplave“. Godine 2014. tražeći način da pomognem ljudima iz poplavljenih područja, svi putevi su me vodili u jednom smijeru prema doktorici Aiši – abecedi i azbuci ljudskih prava i vraćanja dostojanstva ljudima. Kada bi trebalo nabrojati sve aktivnosti kojima se doktorica Aiša bavila i kojima se još uvijek bavi, bilo bi zaista teško jer ih ima u svim sferama, ali ono što bi bilo zajedničko za svaku njenu aktivnost bilo bi vraćanje dostajanstva, borba za jednakost među ljudima, rušenje predrasuda, inkluzija, pomirenje, mir među ljudima.

 

OŠ „Osman Nuri Hadžić“ nalazi se na Dobrinji, Opština Novi Grad, Sarajevo,Kanton Sarajevo,ul. Lava Tolstoja 6. i njena ograda je granica između Federacije BIH i Republike Srpske. Ranije je nosila naziv OŠ“ Dušan Pajić Dašić“. S obzirom da je to i u ratu 1992-1995, bila linija razgraničenja, škola je bila devastirana, tako je njena obnova trajala sve do 2002. godine, kada je primila prve prvačiće u novom obnovljenom prostoru. Međutim, ona je počela svoj rad još u toku rata 1993 u haustorskim podrumskim prostorima i sve do 2002. godine radila je u neadekvatnim uslovima.To je nije spriječilo da izvede hiljade učenika, koji su osim dobrog znanja, ponijeli i jednu posebnu toplinu koja je vladala između nastavnog kadra i učenika, kakvu samo mogu iznjedriti posebni uslovi u kojima se radilo. I tada kao i danas njen nastavni kadar i učenici bili su multinacionalni. Kao ni u jednoj školi u cijeloj BIH, nije bilo toliko nastavnog kadra i učenika raznih nacionalnosti kao i pripadnika mnogih nacionalnih manjina. To nas je opredijelilo da već tada stvaramo jednu inkluzivnu atmosferu u kojoj će se svaki naš učenik i roditelj, kao i uposlenici škole osjećati da su dobrodošli. To je bio i ostao naš cilj, svih ovih godina. Posebno smo radili na kontraverznim i osjetljivim pitanjima iz nacionalnih predmeta a s ciljem da razvijamo multiperspektivan pristup svim problemima, što će razvijati toleranciju i među učenicima.

Škola je prije rata brojala oko 2 500 učenika, a danas broji 720 učenika. Broj uposlenih je cca 50 nastavnog i nenastavnog osoblja.

 


Mreža za izgradnju mira /BHMAGAZIN

senoworks