TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

116 STVARI KOJE MOGU UZROKOVATI RAK

116 STVARI KOJE MOGU UZROKOVATI RAK

Posljednjih je dana u javnosti burno odjeknuo stav Svjetske zdravstvene organizacije o kancerogenosti crvenog mesa, slanine i kobasica. Prema tvrdnjama stručnjaka samo 50 grama prerađenog mesa na dan, što je manje od jedne kobasice, poveća rizik od raka debelog crijeva za čak 18 posto. Tvari koje im se dodaju tijekom obrade mogu izazvati rak, a to uključuje konzervanse kao što su nitrati i nitriti, značajne količine soli kao i sušenje na dimu. Neprerađeno crveno meso smatraju potencijalno kancerogenim, no za to još uvijek ne postoji dovoljno dokaza.

IZVOR: https://tinktura.com/zdravlje/zivot/116-stvari-koje-mogu-uzrokovati-rak

- Za one koji konzumiraju umjerene količine mesnih prerađevina rizik dobivanja raka je malen, ali on se povećava kako se povećava i unos količine prerađenog mesa - rekao je dr. Kurt Straif iz WHO.

Slijedom toga, Svjetska zdravstvena organizacija otkrila je popis 116 stvari koje mogu uzrokovati rak. Na njemu su svima već poznati krivci kao što su duhanski dim, pasivno pušenje i alkohol, no i neki koje je nemoguće izbjeći, uključujući zrak koji udišemo.

Popis 116 stvari koje mogu uzrokovati rak:

1. Pušenje duhana
2. Solarij: Pretjerano izlaganje UV radijaciji
3. Proizvodnja aluminija: Povećan rizik oboljenja od raka pluća i mjehura zabilježen je kod radnika u tvornicama za obradu aluminija
4. Arsen u vodi
5. Proizvodnja auramina: Auramin se upotrebljava kao antiseptik te u proizvodnji bojila
6. Proizvodnja i popravak obuće - izloženost benzenu i ostalim otapalima
7. Čišćenje dimnjaka
8. Gasifikacija ugljena
9. Destilacija kamenog ugljena (katran kamenog ugljena upotrebljava se i kod asfaltiranja)
10. Proizvodnja koksa
11. Proizvodnja namještaja
12. Iskopavanje hematita i izloženost radonu
13. Pasivno pušenje
14. Rad u čeličanama zbog konstantne izloženosti mnogim genotoksicima i karcinogenim tvarima
15. Proizvodnja izopropanola koji se koristi u industriji i farmaciji, npr. alkohol za dezinfekciju ranana tijelu
16. Proizvodnja ljubičaste boje
17. Poslovi u kojima se radi s bojama
18. Rad s katranom
19. Rad u industriji gume
20. Izloženost anorganskim kiselinama i aerosolima
21. Prirodne mješavine aflatoksina (toksini koje proizvode neke vrste gljiva)
22. Alkoholna pića
23. Areka oraščići
24. Žvakanje lišća betela bez duhana
25. Žvakanje lišća betela zajedno s duhanom
26. Katran ugljenog kamena
27. Ugljeni katran
28. Grijanje na ugljen
29. Ispušni plinovi dizelskih motora
30. Mineralna ulja (neobrađena ili slabije obrađena)
31. Fenacetin
32. Biljke koje sadrže aristolohičnu kiselinu
33. Poliklorirani bifenili
34. Kineska slana riba
35. Nafta iz škriljevca
36. Čađa
37. Duhan za žvakanje
38. Drvena prašina
39. Obrađena hrana
40. Acetaldehid
41. 4-aminobifenil
42. Aristolohične kiseline i biljke koje ih u sebi sadrže
43. Arsen
44. Azbest
45. Azatioprin
46. Benzen
47. Benzidin
48. Benzo(a)piren
49. Berilij
50. Klornafazin
51. Bisklorometil eter
52. Klorometil metil eter
53. 1,3-Butadien
54. 1,4-Butanediol dimetansulfonat
55. Kadmij
56. Kloroambucil
57. Metil-CCNU
58. Krom
59. Ciklosporin
60. Kontraceptivi, hormonalni, kombinirani oblici (s estrogenom i progesteronom)
61. Oralni kontraceptivi, sekvencijalni oblici hormonalne kontracepcije (uzimanje samo estrogena, a potom estrogena i progesterona)
62. Ciklofosfamidi
63. Dietilstilbestrol
64. Boje na bazi benzidina
65. Epstein-Barr virus
66. Estrogen, nesteroidni
67. Estrogen, steroidni
68. Estrogenska terapija, postmenopauzalna
69. Etanol u alkoholnim pićima
70. Erionit
71. Etilen oksid
72. Etoposide, sam te u kombinaciji sa cisplatinom i bleomycinom
73. Formaldehid
74. Galij arsenid
75. Bakterija Helicobacter pylori (infekcija)
76. Hepatitis B (kronična infekcija)
77. Hepatitis C (kronična infekcija)
78. Biljni lijekovi koji sadrže biljku roda aristolohija
79. HIV tip 1 (infekcija)
80. HPV (humani papillomavirus) tipa 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 66
81. Humani T–limfotropni virus tipa 1
82. Melfalan
83. Metoksalen i ultraljubičasta A-radijacija
84. 4,4’-metilen-bis(2-kloroanilin)
85. MOPP i druga kombinirana kemoterapija koja uključuje alkilatne agense
86. Iperit, poznat je i pod imenom “dušikov iperit”
87. 2-naftilamin
88. Neutronska radijacija
89. Nikal
90. 4-(N-nitrozodimetilamin)-1-(3-piridil)-1-butanon
91. N’-nitrozonornikotin
92. Opisthorchis viverrini (infekcija)
93. Zagađenje zraka
94. Partikularne tvari u zagađenom zraku
95. Radioaktivni fosfor-32
96. Plutonij-239 i ono što nastane njegovim raspadanjem (plutonij-240 i ostali izotopi), u obliku aerosola
97. Radioaktivni jod, kratkotrajni izotopi, uključujući I-131, od nesreća atomskih reaktora do eksplozija nuklearnog oružja (izloženost tijekom djetinjstva)
98. Radionuklidi, α-čestice
99. Radionuklidi, β-čestice
100. Radij-224 te proizvodi njegova raspadanja
101. Radij-226 te proizvodi njegova raspadanja
102. Radij-228 te proizvodi njegova raspadanja
103. Radon-222 te proizvodi njegova raspadanja
104. Schistosoma haematobium (infekcija shistosomijazom)
105. Silicij, kristal (udahnut u obliku kvarca ili kristobalita)
106. Sunčevo zračenje
107. Puder s vlaknima azbesta
108. Tamoksifen
109. 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin
110. Tiotepa
111. Torij-232 i proizvodi njegova raspadanja, uneseni intravenozno
112. Treosulfan
113. Orto-toluidin, koristi se u izradi kemikalija od gume, pesticida i bojila
114. Vinil klorid
115. Ultraljubičasto zračenje
116. X-zračenje i gama zračenje

senoworks